Privacy policy

Persoongegevens die verwerkt worden
Doublegum kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Doublegum, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Doublegum verstrekt.
Doublegum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres en noodzakelijke facturatiegegevens

Waarom Doublegum jouw gegevens gebruikt
Doublegum verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Doublegum gegevens bewaart
Doublegum bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Doublegum verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Doublegum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Doublegum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Facebook-pixel

Doublegum maakt gebruik van Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van Doublegum zijn en omwille van (re)marketingdoelstellingen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Doublegum heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om via Doublegum verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek hiervoor sturen naar John Petitjean, Data Protection Officer van Doublegum, via john@doublegum.be. Doublegum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  

Beveiliging
Doublegum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Doublegum deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het er kennis van heeft genomen, aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Doublegum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
John Petitjean, Data Protection Officer van Doublegum.

Doublegum is als volgt te bereiken:
Spiegelstraat 13, 3800 Sint-Truiden TEL. 011 190 111
E-mail: info@doublegum.be

Gratis op 3 minuten tijd jouw zaak een flinke boost geven?

Contacteer ons!

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy disclaimer.

Bedankt!

Wooooops!

Doublegum logo

Doublegum bvba
E: info(at)doublegum.be
T: 011 190 111
Spiegelstraat 13, 3800 Sint-Truiden, België
BE0876.971.555

Doublegum KMO-Portefeuille

Algemene voorwaarden