bodhi-project: Logo en website

Naar de website

Het Bodhi-Project tracht de hele Indische slumgemeenschap te mobiliseren rond solidariteit, veerkracht en zelfbeheer. Daarbij is de revalidatie van kinderen met een handicap een hoofddoel.  Essentieel is vorming en kennisoverdracht, zodat op termijn onafhankelijk en zelfstandig verder kan gewerkt worden door het betrokken project.

Doublegum steunt dit project met online oplossingen zoals een op maat gemaakte website (die de organisatie volledig zelf kan beheren), Facebook-integraties en mailings

Andere projecten